recepció / correus

HORARI DE RECEPCIÓ:

EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST (8:30 A 21:00)

D'ABRIL A JUNY i SETEMBRE obert tots els dies (9:00 A 20:00)

D'OCTUBRE A DESEMBRE I FEBRER A MARÇ dissabtes i diumenges de (9:30-18:30)

RECOLLIDA DE CORREU:

la recollida del correu és cada dia