Esports

2 pistes de Tennis

1 pista de Pàdel
1 paret de Frontó
2 taules de Ping-pong
1 camp de Futbol
1 camp de Bàsquet
3 pistes de Petanca

Gimnàs dona