Estació autocaravanes

Espai destinat a omplir els dipòsits d'aigua i descarregar les aigües grises i wq