EXCURSIONS CULTURALS / DIDÀCTIQUES

NATURA ACTIVA (tirolonas, quads ...):

http://www.activ-natura.com/

MARESME TURISME

http://www.maresmeturisme.com

Museu Salvador Dalí - Figueres:

http://www.salvador-dali.org/

Abadia de Montserrat:

http://www.abadiamontserrat.net

La Sagrada Família:

http://www.sagradafamilia.cat/

CARDONA, MINES DE SAL:

http://www.cardonaturisme.cat/CA/4_muntanya.php

SANT MIQUEL DEL FAI:

http://www.santmiqueldelfai.net/

I CAMP NOU Museu del FC Barcelona:

http://www.fcbarcelona.es/camp-nou/museo

Museu Picasso Barcelona / Caldes d'Estrach (10 km):

http://www.museupicasso.bcn.es/

http://www.fundaciopalau.cat/fundacio-palau/es/enllacos